Hey Maruti Saari Ram Kataha Ka Saar Tumhari Aankhon Mein

Hey ..Hey Maruti
Hey Maruti Saari Ram Kataha Ka Saar Tumhari Aankhon Mein...
Duniya Bhar Ki Bhakti Hai ..Duniya Bhar Ki Bhakti Hai
Bhandar Tumhari Aankhon Mein...Hey Maruti
Hey Maruti Saari Ram Kataha Ka Saar Tumhari Aankhon Mein...
Jai Jai Bajrang Bali ....Jai Jai Bajrang Bali ...
Tum Prem Bhari Ek Gaagar Ho...Skakti Ke Anoke Sagat Ho...
Jaha Ram Naam Ka Heera Mile ...Jaha Ram Naam Ka Heera Mile ...

Kartar Ki Aankhon Mein Tum Ho..Kartar Ki Aankhon Mein Tum Ho..
Kartar Tumhari Aankhon Mein....Hey Maruti..
Hey Maruti Saari Ram Kataha Ka Saar Tumhari Aankhon Mein...

Tum Jaisi Vibhuti Na Anya Hui...Prabhu Bhakti Tumhari Ananya Hui..
Pratibha Ke Dhani Hanuman Suno....Pratibha Ke Dhani Hanuman Suno....
Tumhe Pa kar Ye Dharti Dhanya Hui.,...

Mata Mithlesh Dulari Ka Hai ..Mata Mithlesh Dulari Ka Hai ..
Pyaar Tumhari Aankhon Mein ..Hey Maruti..
Hey Maruti Saari Ram Kataha Ka Saar Tumhari Aankhon Mein...
Jai Jai Bajrang Bali ....Jai Jai Bajrang Bali ...

Har Bhakt Ke Bhakti Ke Pran Ho Tum ....
Har Veer Ke Shakti Ke Shaan Ho Tum....
Tum Lakho Mein Ek Ho Hanumanta...Tum Lakho Mein Ek Ho Hanumanta...

Din Raat Laga Prabhu Ka Darbar Tumhari Aankhon Mein...
Din Raat Laga Prabhu Ka Darbar Tumhari Aankhon Mein...
Jai Jai Bajrang Bali ....Jai Jai Bajrang Bali ...
Jai Jai Bajrang Bali ....Jai Jai Bajrang Bali ...
Jai Jai Bajrang Bali ....Jai Jai Bajrang Bali ...
Jai Jai Bajrang Bali ....Jai Jai Bajrang Bali ...

0 comments:

Post a Comment