Download Shri Krishna Bhakti Sangeet Mp3 From Mahabharat

Track 1 (Taken From Mahabharat) :O Maiya Mori..O Maiya Mori Daau Bahut
Khijhyao... Moso Kahat Gwal Bal ... O Maiya Mohi Daau Bahut Khijhyao...
Download Mp3 ..
Download Mp4 Now...

Track 2 (Taken From Mahabharat) :Sandeso Devaki So Kahiyo..Sandeso
Devaki So Kahiyo..Sandeso Devaki So Kahiyo...Hoto Dhay Tihari Suhd Ki...
..Hoto Dhay Tihari Suhd Ki...Bayan Karat Hi Rahiyo...Sandeso Devaki So
Kahiyo.....Sandeso Devaki So Kahiyo... Download Mp3 ..

Track 3 :Devki sut ki surat kare....Devki Sut Ki Surat Kare...Sut Ki Bichudan Ki
Sudh Man Mein ..Nainan Neer Jhare....Devki sut ki surat kare.. Download Mp3 ..

Track 4 (Taken From Mahabharat):Jai Jai Janani..Shri Ganesh Ki ..Pratibha
Parmeshwar Paresh Ki...Jai Jai Janani..Shri Ganesh Ki ..Pratibha Parmeshwar
Paresh Ki..Jai Mahesh Mukh Chandra Chandrika..Jai Jai Jagat Ambika...
Var De  Maa....Download Mp3 ..
Download Mp4 Now..

Track 5(Sung By Abhijeet) :Hey Re Kanhaiya Kisko Kahega Tu Maiya...Hey
Re Kanhaiya Kisko Kahega Tu Maiya...Jisne Tujhko Janam Diya Ki.Jisne
Tujhko Pala..Hey Re Kanhaiya Kisko Kahega Tu Maiya ...Download Mp3 ..
Download Mp4 Now..

Track 6(By Kumar Vishu) :Govind Bolo Hari Gopal Bolo..Govind Bolo Hari
Gopal Bolo...Radha Raman Hari Gopal Bolo..Govind Bolo Hari
Gopal Bolo...Radha Raman Hari Gopal Bolo......... Download Mp3 ..
Download Mp4 Now..

Track 7 :Bhakto Ke Raja Shyam More Aaja..Bhakto Ke Raja Shyam More
Aaja...Bhakto Ke Raja Shyam More Aaja...Bhakto Ke Raja Shyam More Aaja
...Shyam More Aaja Govind More Aaja....Bhakto Ke Raja Shyam More Aaja
Murliwale Aaja O Banshiwale Aaja...Murliwale Aaja O Banshiwale Aaja...
Murli Baja Ja.. Bhakto Ke Raja Shyam More Aaja...Download Mp3 ..

Download Mp4 Now..

Track 8 :Natwar Nagar Nanda Bhajo Re Man Govinda ...Natwar Nagar
Nanda Bhajo Re Man Govinda..Shyam Sundar Mukh Chanda...Bhajo Re Man
Govinda...Natwar Nagar Nanda Bhajo Re Man Govinda....Download Mp3 ..
Download Mp4 Now..

Track 9 (Heart Touching Bhakti Songs):Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna
Hare Rama...Hare Krishna  Hare Rama... Hare Rama...Hare.Hare..Hare Krishna
Hare Rama Hare Krishna Hare Rama....Download Mp3 ..

0 comments:

Post a Comment